Waarom pedagogische begeleiding?

Bij de pedagogische begeleiding bij Hoef Your Feet wordt er bij aanvang van een traject een plan van aanpak gemaakt. Dit wordt zorgvuldig gedaan vanuit de ecologische pedagogiek waarbij het hele systeem van het kind/ de jongere/ de jong volwassenen in kaart wordt gebracht. Welke uitdagingen zijn er op ontwikkelingsgebied? Hoe uit zich dit? Welke stappen zouden er genomen kunnen worden? Hierbij worden ouders/verzorgers betrokken. De pedagoog is verantwoordelijk voor het opstellen van het plan en het eventueel bijstellen hiervan en zal dit samen met de ouders bespreken en evalueren. Doelen die aan bod zouden kunnen komen bij de begeleiding kunnen als voorbeeld betrekking hebben op het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt. Dit kan op allerlei vlakken zijn, zoals zelfstandigheid, sociaal- emotionele ontwikkelingen, inlevingsvermogen en nog veel meer. Begeleiding is in de meeste gevallen individueel, maar kan ook in (klein) groepsverband als er doelen gesteld zijn op het gebied van sociaal vlak bijvoorbeeld.

Er vinden regelmatig evaluatiegesprekken plaats en ook worden er tips meegegeven voor thuis. Zo is de begeleiding van Hoef Your Feet nooit een op zichzelf staand iets, maar is het altijd in connectie met het netwerk rondom het kind. En kun je er dus ook thuis mee aan de slag. Samen stemmen we af wat past bij jullie. En ook andersom weten we graag hoe de thuissituatie eruit ziet, zodat we een goede samenwerking in gang kunnen zetten.

Activiteiten

Er kunnen verschillende activiteiten worden ingezet tijdens de begeleiding. Zo is er bij Hoef Your Feet de mogelijkheid om iets met de dieren te doen, maar er kunnen ook andere specifieke activiteiten ingezet worden gericht op de hulpvraag.

We hebben de mogelijkheid om zowel binnen als buiten activiteiten te ondernemen. Bij Hoef Your Feet geloven we in de kracht van elk individu. Ook vinden wij het belangrijk de natuur zoveel mogelijk in te zetten bij de begeleidingen, een lekkere frisse neus, in beweging en dus leren en ontwikkelen op een gezonde manier. Daarmee is Hoef Your Feet de perfecte plek waar ruimte is voor iedereen.

Om je een beeld te geven van wat we kunnen doen, vertel ik hier kort wat over de mogelijkheden. Belangrijk vind ik wel om daarbij te vermelden dat er veel meer mogelijk is dan wat hieronder staat en dat dit puur is bedoeld om je een beeld te geven van de activiteiten bij Hoef Your Feet.

  • Inzet van dieren. Bij Hoef Your Feet hebben we paarden en honden. Deze dieren lenen zich uitstekend om bij bepaalde hulpvragen ingezet te worden. In eerste instantie alleen al omdat dieren laagdrempelig zijn, oordeel loos en onvoorwaardelijke liefde hebben. Maar daarnaast zijn er ook oefeningen die ingezet kunnen worden bij bijvoorbeeld vraagstukken rondom zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, oorzaak- gevolgdenken etc.
  • Buiten activiteiten ondernemen. Voor veel mensen leidt beweging tot ontspanning en ontspanning biedt mogelijkheden tot reflectie en interactie. Daarnaast is buitenlucht op zichzelf natuurlijk al gezond. Daarom kunnen we bij Hoef Your Feet wandelen, actieve dingen ondernemen en zullen we bij goed weer de meeste activiteiten buiten doen.
  • Activiteiten gericht op specifieke ontwikkelingsgebieden. Bij elke hulpvraag past een uniek plan van aanpak met daarbij passende oefeningen. Bij Hoef Your Feet hebben we een binnenruimte waar we veel verschillende dingen kunnen inzetten tijdens de begeleiding.

Voor wie is pedagogische begeleiding?

Voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 6-21 jaar.

Voor jou als een beetje hulp nodig is

Voor jou als je nieuwe vaardigheden wilt leren

Voor jou als je een terugkerend thema hebt waarmee je graag samen aan de slag wilt

Voor jou als je toe bent aan verandering maar nog niet weet hoe

Voor jou als persoonlijke ontwikkeling nooit af is

Voor jou als je iets bijzonders wilt ervaren

Het verschil tussen coaching en begeleiding/therapie

Bij coaching gaat het om een doelgericht proces waarbij de coach op een interactieve wijze de coachee aanzet tot effectief gedrag op het gewenste vlak. De coachee komt zelf met een hulpvraag en de coach helpt bij het onderzoeken en verdiepen van de hulpvraag en de verandering die nodig is om dit doel te behalen. Coach en coachee zijn gelijkwaardig en dragen beide een even grote verantwoordelijkheid. De coachee wordt aangezet tot nadenken en zelfreflectie om te ontdekken wat hij of zij zelf nodig heeft. Coaching kan eenmalig zijn, maar kan ook bestaan uit een traject met meerdere sessies. Bij begeleiding gaat het om een traject waarbij voorafgaand een plan van aanpak wordt gemaakt met concrete doelen. Deze doelen komen vanuit ontwikkelingsuitdagingen en zullen goed in kaart worden gebracht. Daarnaast brengen we met elkaar het ecologisch klimaat rondom het kind/de jongere in beeld zodat we dingen op elkaar kunnen afstemmen en ook op een praktische en efficiënte manier naar de doelen toe kunnen werken. Begeleiding wordt in veel gevallen (deels) vergoed. Tijdens een traject vinden er evaluatie momenten plaats waarbij we onder andere de doelen evalueren en bijstellen indien nodig. Er kan ook afgestemd worden met andere hulpverleners indien gewenst. Dit gebeurt nooit zonder toestemming van de ouder(s).

Mogelijkheden

Bij Hoef Your Feet is er mogelijkheid voor individuele- en (kleine) groepsbegeleiding. Elk traject start individueel, zodat de cliënt zich eerst op zijn/haar gemak gaat voelen, we elkaar kunnen leren kennen en vanuit daar een match kunnen maken.

De begeleiding kan zowel in het weekend als doordeweeks plaatsvinden. Mogelijkheden bespreken we van tevoren.

In sommige gevallen kunt u voor begeleiding het Persoonsgebonden Budget (PGB) inzetten. Omdat het om vaak langdurige trajecten zijn, is de prijs vooraf niet te bepalen. Tijdens een intake/kennismaking kunnen we hier verder op in gaan. En uiteraard kunnen we dit ook tussentijds evalueren. Open- en eerlijkheid zijn bij ons heel erg belangrijk en dit is dan ook iets wat u van ons kunt verwachten.

Benieuwd en klaar om te starten?

Iedereen is welkom bij Hoef your feet. Of je nu voor een eenmalige sessie komt, een traject, alleen of met elkaar. Laat je telefoonnummer en e-mail adres achter en ik neem geheel vrijblijvend contact met je op. 

Kijk hier voor het aanbod en tarieven.