Taakverdeling van de kudde

In een kudde met paarden is er een duidelijke taakverdeling. Er is meestal een leidende merrie vaak die de kudde leidt en een drijvende hengst. In kleine, gedomesticeerde kuddes is er niet altijd een merrie of hengst aanwezig, maar ook dan kun je zien hoe de taakverdeling is. Er is een leidend paard en vaak een paard die wat lager in rang staat. De taakverdeling kun je op veel momenten observeren, bijvoorbeeld als er iets engs is. Zal dan het leidende paard als eerste richting het gevaar gaan of juist het paard dat wat lager staat in rang. Wat gebeurt er tijdens het eten? Als een paard zijn eten op heeft, wat gaat hij/zij dan doen? En wat doet het andere paard?

Een ander mooi voorbeeld is liggend slapen. Paarden kunnen ook staand slapen, maar liggend kunnen ze helemaal tot rust en ontspanning komen in het hele lijf. Het gebeurt niet vaak dat alle paarden tegelijk liggen. Dit is makkelijk te verklaren, omdat ze liggend op hun kwetsbaarst zijn voor het geval er gevaar komt. Je ziet dus regelmatig dat er minimaal één paard blijft staan om de boel in de gaten te houden. Hier zie je dat ook. Baila ligt lekker te slapen, terwijl Farid en Viggur al etend de boel in de gaten houden.
Heel leuk en leerzaam om naar te kijken. Dit doe ik ook regelmatig met cliënten hier tijdens de paardencoaching of therapie met paarden, omdat iedereen iets anders ziet vanuit zijn eigen referentiekader of zich goed kan verplaatsen in een van de rollen die binnen de kudde ook zichtbaar is.

Hoe is bij jou de taakverdeling, bijvoorbeeld thuis of op je werk? Welke rol heb jij? En waarom vervul jij deze rol?

#coaching #therapiemetpaarden #rolverdeling #kudde #hoefyourfeet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *